• Obchodní právo

  - komplexní právní pomoc při zakládaní a vzniku společnosti
  - převody společností (převod obchodních podílů resp. převod akcií)
  - provádění due diligence
  - příprava, konzultace a úprava všech typů obchodních smluv
  - registrace ochranných známek a internetových domén

 • Rodinné právo

  - poradenství a zastupování klientů v řízení o rozvodu
  - vymáhání výživného
  - zastupování klientů v opatrovnickém řízení
  - příprava, konzultace a úprava dohod o rozdělení společného jmění

 • Právo nemovitostí

  - zastupování klientů při jednání s realitními kancelářemi
  - komplexní právní služby pro vlastníky či zájemce o nemovitost
  - příprava a projednání všech typů smluv
  - konzultace a připomínkování úvěrových (zejména hypotečních) smluv
  - provádění advokátní úschovy finančních prostředků
 • Pracovní právo

  - komplexní poradenství zaměstnavatelům a zaměstnancům
  - příprava, konzultace a úprava pracovních smluv
  - zastupování klientů v soudních řízeních ohledně neplatnosti zrušení pracovního poměru
  - zastupování klientů v soudních řízeních ohledně náhrady škody
 • Stavební právo

  - zastupování klientů od koupě pozemku po realizaci výstavby
  - poradenství při přípravě projektů na výstavbu nemovitostí
  - příprava smluv o dílo s dodavateli projektové dokumentace
  - zastupování klientů v správním řízení (územní rozhodnutí, ...)
  - příprava smluv o dílo s dodavateli stavebních prací
 • Občanské právo

  - příprava, konzultace a úprava všech typů občanskoprávních smluv
  - ochrana spotřebitele
  - poradenství a zastupování klientů ohledně nároků z náhrady škody
  - zajištění a vymáhání pohledávek
  - zastupování klientů v dědickém řízení
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

O nás

V advokátní kanceláři Mgr. Pavla Riška klademe důraz na vysokou úroveň kvality našich služeb tak, abychom pro své klienty dosahovali rychlých a efektivních řešení. Dbáme na individuální přístup k potřebám jednotlivých klientů a každému z nich se věnujeme s maximální péčí. Advokátní kancelář má sídlo v centru Brna a pobočkou v Bratislavě, kdy Mgr. Pavol Riško je advokátem zároveň České advokátní komory i Slovenské advokátní komory. Kancelář proto svým mezinárodním rozměrem nabízí klientům nespornou výhodu při přeshraničních sporech a exekucích. Naše služby navíc poskytujeme i v anglickém a německém jazyce.

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz