Úspěch pro klienta u Nejvyššího soudu ČR

business 1477601 1920

„Rozhodnutí, kterým jediný společník v působnosti valné hromady odvolal všechny tři jednatele společnosti a jmenoval sám sebe jednatelem, není neplatné jen proto, že nedošlo ke jmenování počtu jednatelů předvídaného společenskou smlouvou.“

Ze sporu, který se před nedávnem dostal až k Nejvyššímu soudu ČR[1], se stalo vítězství pro našeho klienta. Význam tohoto rozhodnutí však daleko přesahuje meze konkrétního jednotlivého případu, neboť se v něm soud vyslovil k dosud neřešené právní otázce týkající se rozhodnutí jediného společníka společnosti s ručením omezeným v působnosti valné hromady, kterou v podrobnostech rozebíráme níže. Dle zásady předvídatelnosti a právní jistoty by tak v budoucnu obecné soudy při řešení stejné otázky měly rozhodovat v souladu s právním názorem vysloveným právě v tomto Usnesení Nejvyššího soudu.

Continue Reading

Úmluva CMR

Následující článek je určen zejména pro společnosti a další subjekty podnikající v silniční nákladní dopravě.

Od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě, která mimo jiné stanovuje, že nově, tj. od 1. ledna 2019, se bude Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (známá i jako Úmluva CMR) používat také pro řadu otázek tuzemské silniční nákladní dopravy v rámci České republiky. Zákonodárci tak pro vnitrostátní úpravu této problematiky využili po vzoru např. Rakouska či Německa ustálený soubor mezinárodních pravidel, který se ve světě dlouhodobě osvědčuje.

Continue Reading

Hypotéky pro mladé páry

Hypotéka pro mladé obr. 3Dne 15. 8. 2018 nabylo účinnosti nové nařízení vlády č. 136/2018 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí. Nařízení specifikuje podmínky použití peněžních prostředků, které jsou vyhrazeny ve Státním Fondu rozvoje bydlení (dále pouze jako „Fond“), a které budou moci mladé páry využít formou úvěru pro modernizaci nebo pořízení jejich nového obydlí.

Ptáte se kdo může být tím mladým a oprávněným žadatelem takového úvěru poskytnutého ze státního fondu?

Continue Reading

Odpovědnost za připoutání

Odpovědnost řidičů obr. 2Ústavní soud se nedávno zabýval otázkou, zda má řidič osobního automobilu povinnost zajistit, aby se spolujezdec za jízdy připoutal bezpečnostním pásem. Případ se týkal řidiče, který v podnapilosti v souvislosti s nepřiměřenou rychlostí nezvládl průjezd zatáčkou. Následkem nehody zemřel jeden ze spolujezdců, který nebyl za jízdy připoután. Řidič byl mimo jiné uznán vinným přečinem usmrcení z nedbalosti. V ústavní stížnosti pak namítal, že spolujezdce opakovaně vyzýval k připoutání se, avšak bez výsledku, a dále tvrdil, že povinnost být připoután je povinností spolujezdce a řidič nemůže být za porušení této jeho povinnosti sankcionován.

Continue Reading

Novinky ve vydávání řidičských průkazů

Od července letošního roku dochází k zásadním změnám na úseku vydávání řidičských průkazů. K 1.7.2018 totiž nabyla účinnosti novela zákona o silničním provozu, která řidičům přináší mnohé výhody.

Continue Reading

Brno

Mgr.Pavol Riško
advokát ČAK č.10 604
Jakubská 2, 602 00 Brno
+420 775 569 715
office.brno@akrisko.cz

Bratislava

Mgr.Pavol Riško
advokát SAK č. 6 884
Pribinova 4, 811 09 Bratislava
+421 903 569 715
office.ba@akrisko.cz